het Barrio ruilsysteem

Barrio is een laagdrempelig ruilsysteem om producten en diensten te verhandelen en daardoor het contact tussen de deelnemers te bevorderen.

Barrio combineert het aloude marktprincipe met moderne internettechniek, waardoor een efficiënte doorstroom van producten en diensten mogelijk is. De ruil vindt altijd plaats via de lokale Barrio ruilmarkt, waardoor deze een ontmoetingsplek is voor de leden.

Als lid van de Barrio ruilmarkt kun je als 'verkoper' en als 'koper' handelen. Je hebt een rekening waarop je 'punten' worden bijgeschreven wanneer je iets verkoopt. Wil je iets kopen dan moet je voldoende saldo op je rekening hebben staan.

In het Barrio ruilsysteem hoef je niet met iemand 1 op 1 te ruilen, maar heb je de vrijheid om bijv. een aantal kleine dingen te verkopen aan verschillende leden en voor de hiermee verdiende punten een dienst van een ander af te nemen.

producten, diensten en verhuur

Onder producten wordt alles verstaan wat te koop is, van levensmiddelen tot kleding en van electronica tot sport-artikelen. Spullen die men niet meer gebruikt kunnen prima via de Barrio ruilmarkt een nieuwe eigenaar vinden. Ondernemers in de regio (bijv. in land- en tuinbouw) kunnen hun producten ook via de Barrio ruilmarkt verhandelen, waardoor ze een eerlijke prijs ontvangen.

Om diensten verhandelbaar te maken, wordt een 'waardebon' voor de betreffende dienst gemaakt. Deze kan bijv. in een lege dvd-doos worden gepresenteerd. Na verkoop worden tussen koper en verkoper afspraken gemaakt hoe de dienst zal worden geleverd. Diensten kunnen allerlei vormen hebben, klussen, hand- en spandiensten, reparaties, etc. Omdat het ook hele eenvoudige dingen kunnen zijn, kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. 

Verhuur van bijv. gereedschap is ook mogelijk in het Barrio ruilsysteem. De afspraken lopen via de Barrio website, maar de transactie ('overdracht') vindt plaats in de fysieke Barrio ruilmarkt, waardoor er een goede controle is.

punten

De ruil-eenheid ('punten') vertegenwoordigt een waarde die vergelijkbaar is met de locale valuta. Punten zijn niet inwisselbaar tegen Euro's, omdat dat mensen met geld zou bevoordelen boven mensen die weinig te besteden hebben. In plaats van 'punt' mag elke naam (zoals 'florijn', 'steen', 'coin' etc.) worden gebruikt. In het Barrio systeem kan dit eenvoudig worden ingesteld.

marktmeester

De Barrio ruilmarkt wordt gedreven door een 'marktmeester', die toeziet op een goede gang van zaken. De marktmeester is tijdens openingstijden aanwezig en is aanspreekpunt voor leden van de ruilmarkt. Van alle verhandelde producten en diensten wordt een klein percentage bestemd voor de Barrio. Daarmee kan de marktmeester worden uitbetaald in punten. Het is ook mogelijk om deze punten aan te wenden voor verbetering van de buurt of om een goed doel te steunen.

De marktmeester kan het werk in de Barrio ook met andere functies combineren, bijv. beheerder van het buurthuis, waarin de Barrio gevestigd is. Voordeel is in dat geval dat bij een goed lopende Barrio een deel van het salaris in punten kan worden uitgekeerd.

doelgroepen

De ruilmarkt kan worden ondergebracht bij een buurtcentrum, kerkgebouw of sportclub. Er kan ook een onderkomen worden gezocht in de vorm van een winkelpand, kantoor of garage.

Barrio is in principe bedoeld voor een buurt, wijk of dorp, maar kan ook door een bestaande groep mensen worden gestart, zoals een kerkgenootschap of een sportclub. Hierbij is het voordeel dat de leden elkaar kennen, wat de drempel om producten en diensten uit te wisselen verlaagt.

Barrio ruilmarkten kunnen overal gestart worden, in Nederland evengoed als in Roemenië, Costa Rica, Zuid-Afrika of Vietnam. Zowel in de stad als op het platteland, mits er een internetverbinding beschikbaar is.

Doelstellingen

Het Barrio ruilsysteem is bedoeld om eerlijke handel te stimuleren, lokale productie te bevorderen, mensen in beweging te krijgen, welvaart te creëren voor mensen zonder geld en contacten tussen buurtgenoten te bevorderen. Lees hier verder over de doelstellingen.

Stand van zaken

Het Barrio ruilsysteem is in eenvoudige vorm op verschillende plaatsen toegepast. Daarbij is vooral het belang van een 'startkapitaal' naar voren gekomen. De klanten van de Barrio ruilmarkt moeten een aantrekkelijk aanbod zien van producten en diensten, waaruit ze een keuze kunnen maken. Zie voor verdere uitleg de pagina 'opstart'.

Meer informatie

Meer uitleg over het Barrio systeem en de achtergronden vind je via het menu en door het volgen van de links in de tekst.

De "veelgestelde vragen" voorzien in veel antwoorden omtrent de verschillende aspecten van Barrio ruilmarkten.

Het Barrio systeem wordt hier in 9 stappen getoond. Beeldmateriaal kan hier gedownload worden.

Via de interactieve demo kun je spelenderwijs ervaren hoe het Barrio ruilsysteem werkt.

De support pagina's voor het Barrio ruilsysteem geven uitleg over de onderdelen van het systeem.

Voor verdere vragen en opmerkingen, zie de contact pagina.

uitdagingen

Het Barrio ruilhandelspel biedt allerlei uitdagingen aan de leerlingen:
- Klanten werven en binden
- Omzet genereren door doorstroom van artikelen
- Klantcontact (als marktmeester, roulerend)
- Promotie van de eigen Barrio (nieuwsbrief, folder, sociale media)
- Concurrentie en hoe ga je ermee om (2 Barrio's in dezelfde buurt)
- Opstart-dilemma oplossen: 'ik wil wel kopen, maar heb nog geen punten'
- Aantrekkelijke vormgeving ontwikkelen (huisstijl)
- Omgaan met eventuele geschillen